Mail: ph@byhoyer.dk Tlf.: 4014 4461

Passioneret AD’er - grafisk designer, konceptudvikling. Mange års erfaring i reklamebranchen Har været med til at udvikle koncepter for Legoland Billund Resort, Pressalit, Statoil Gazelle, Plum, Visit Sweden, CORO FOOD, Kirkens Korshær, DSB first, Container Centralen, Albani og mange, andre spændende virksomheder Kernekompetencer er konceptudvikling, emballager, logoudvikling, kampagneudtryk, magasiner mm.

GENNEMTÆNKTE LØSNINGER

At klæde et budskab eller en god historie på kræver et gennemarbejdet udtryk, i alle dele af kommunikationen. Opgaven er at forstærke budskabet, så kommunikation bliver så stærk og tydelig
som mulig.

Et godt design skal

forstærke

din historie

FÅ EN RØD TRÅD I DIN KOMMUNIKATION

Med mange års erfaring, vil du opleve et samarbejde, hvor vi finder frem til løsninger, som er med til at holde den røde tråd på alle kommunikations platformer

ET GODT BUDSKAB

FORTJENER ET GODT UDTRYK

Kontakt:
byHØYER / Drejøgade 20 / 5000 Odense C / Tlf.: 4014 4464 / ph@byhoyer.dk

Årsrapport

Kirkens Korshær

Logo

Raunsborg

Brandbook

Pressalit

Magasin

DSBFirst

Medarbejdermagasin

H.J.Hansen

Digital magasin

Smagen af Fyn

Image brochure

Scandinavian Brake Systems

Website

Kjaer Data

Logo

Ole Chokolade

Emballage design

Scandinavian Brake Systems

Design og koncept

Bryggeriet Frejdahl

Emballage design

Ole Chokolade

GDPR

byHØYERs persondatapolitik

byHØYER behandler personoplysninger om behandler personoplysninger om brugere af vores hjemmeside, samt kunder. Vi værner om personoplysningerne og følger den til enhver tid gældende lovgivning for at beskytte de personoplysninger, som vi behandler. Det er i alle tilfælde vores mål at opretholde et højt niveau for beskyttelse af personoplysninger.

Sådan beskytter vi personoplysninger

byHØYER behandler personoplysninger lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde. Vi har derfor truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, så personoplysninger altid er beskyttet mod fx tab, manipulering og uautoriseret adgang. Vi tilpasser løbende vores sikkerhed, så den stemmer overens med den teknologiske udvikling.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

byHØYER behandler kun personoplysninger, når vi har behandlingshjemmel til det. byHØYER behandler almindelige persondata. byHØYER opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt og kun for at opfylde de formål, som behandlingen kræver. Vi har klare regler, der sikrer, at oplysninger ikke bliver opbevaret længere end nødvendigt.

Hvornår videregiver vi personoplysninger?

byHØYER videregiver aldrig personoplysninger til eksterne (dvs. til tredjepart) uden at den registrerede har givet samtykke hertil, medmindre der er lovmæssigt belæg for det, eller vi bliver pålagt det af en domstol. For at sikre os yderligere mod videregivelse af personoplysninger er byHØYER omfattet af tavshedspligt. Det vil sige, at vi ikke uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, der kommer til vores kendskab igennem vores arbejde.

Sikring af tredjeparts behandling

byHØYER kan benytte databehandlere uden for byHØYER. Eksterne databehandlere behandler kun personoplysninger på vegne af byHØYER til de specifikke formål, som oplysningerne oprindeligt er indsamlet til, og kun efter instruks fra byHØYER. Vi har en række minimumsikkerhedskrav til beskyttelse af personoplysninger, som byHØYERs databehandlere altid skal opfylde.

Som udgangspunkt overfører byHØYER ikke personoplysninger til lande uden for EU og EØS, men hvis det er nødvendigt for os med henblik på at opfylde en retligt eller en kontraktretlig forpligtelse over for en byHØYER, kan det finde sted. I sådanne tilfælde indgår byHØYER aftaler om databehandling med disse underleverandører i overensstemmelse med EU/EØS-reglerne for at sikre et højt beskyttelsesniveau. Aftalerne sørger for, at underleverandørernes behandling af personoplysninger sker i henhold til de gældende EU/EØS-regler om databeskyttelse. Vilkårene og betingelserne i aftalerne opfylder altid Europa-Kommissionen og den gældende databeskyttelseslovgivnings krav.

Den registreredes rettigheder

  • Retten til at modtage oplysning om behandling af sine personoplysninger (oplysningspligt) .
  • Retten til at have indsigt i sine personoplysninger (indsigtsret)
  • Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget (berigtigelsesret)
  • Retten til at få sine personoplysninger slettet (sletteret – ”retten til at blive glemt”)
  • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger (indsigelsesret)
  • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering - Finder ikke anvendelse
  • Retten til at flytte sine personoplysninger (dataportabilitet) - Finder ikke anvendelse

Såfremt data er indsamlet af andre grunde men med skriftligt samtykke, kan dette samtykke altid tilbagekaldes (hvilket vil fremgå af samtykkeerklæringen). Du har ret til at få indsigt i, ændret og slettet de personoplysninger, som vi har registeret og behandler om dig.

Gør brug af dine rettigheder:

Ønsker du at benytte dig af dine rettigheder beder vi dig skrive til byHØYER, Drejøgade 20, 5000 Odense C, ph@ byhoyer.dk. Du kan forvente at høre fra os senest 30 dage efter din forespørgsel er modtaget.

Som svar på din henvendelse, vil vi informere dig om, hvilke oplysninger vi kan slette med det samme, og hvilke oplysninger vi er forpligtet til at gemme efter lovgivningen.

Sådan klager du

Ønsker du at klage over den måde, vi behandler oplysninger om dig på, skal du skrive til den klageansvarlige.: Att.: Den klageansvarlige, byHØYER, Drejøgade 20, 5000 Odense C, ph@byhoyer.dk

Hvis din henvendelse ikke imødekommes, kan du skrive til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, DK-1300 København K.